Mediatrainer

Conflictcoaching

Conflictcoaching is een specifieke vorm van teamcoaching (zie elders op deze site). In die gevallen waar de werking van het team verlamd wordt door hoog oplopende ofwel stille maar smeulende tegenstellingen, gaat Frank met conflictcoaching aan de slag om met een geëngageerde tussenkomst de actoren te plaatsen in de context die de spanningen verklaart en dan stap per stap de noodzakelijke evolutie met de betrokkenen in gang te trekken.

Conflictcoaching kan niet alle conflicten oplossen – daarvoor is een minimum aan goede wil van de betrokkenen voor nodig – maar het is de enige methode die echt zicht biedt op een reële oplossing bij de meeste tegenstellingen. De belangrijkste opgave bestaat erin om het vertrouwen van de rechtstreeks betrokkenen op te bouwen, om van daaruit te gaan oefenen met mogelijke scenario’s.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x